Gwobr Dysgu gydag Awtistiaeth Ysgolion Cynradd

Mae Rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yn ffordd o godi ymwybyddiaeth trwy’r ysgol gyfan.  Cewch chi gyflwyno cais trwy lenwi’r ffurflen isod gan ofalu bod;

  • pob athro wedi cwblhau cynllun tystysgrif yr athrawon;
  • staff cymorth dysgu wedi llwyddo yng nghynllun eu tystysgrif nhw;
  • pawb arall megis staff gweinyddu a llywodraethwyr wedi cwblhau Cynllun ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’;
  • y rhan fwyaf o blant Cyfnod Allweddol 2 wedi llofnodi Siarter Archarwr Awtistiaeth;
  • arferion wedi newid yn yr ysgol.

Mae modd gwirio faint sydd wedi cwblhau’r cynlluniau yn eich ysgol.  Os yw digon wedi gwneud hynny, byddwn ni’n cyhoeddi eich tystysgrif ac yn ychwanegu enw’r ysgol at ein cronfa ddata

 

I weld pa ysgolion sydd wedi cwblhau'r rhaglen Dysgu gydag Awtistiaeth, cliciwch ​YMA.

Dilysu: Teipiwch y gair JAB yn y blwch:

Thank you for completing Aware Schools application form.

Your application is currently being processed, once completed you will receive your Aware Schools certificate.

Rhagor o wybodaeth

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again