Cynllun Cyflawni Cyfamserol 2015 Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun blwyddyn i fynd i’r afael â’r blaenoriaethau gweithredu ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig (ASD)

 

Bydd y cynllun cyflawni interim yn bwrw ymlaen â’r camau gweithredu pwysicaf y bydd y grŵp cynghori yn eu nodi wrth adnewyddu’r cynllun gweithredu ASD.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Mynd i’r afael ag oedi wrth roi diagnosis a gwella llwybrau diagnostig ASD
  • datblygu opsiynau ar gyfer gwasanaeth integredig i nodi anghenion sydd heb eu diwallu a mynd i’r afael â’r bylchau mwyaf acíwt mewn gwasanaethau a chymorth
  • gwella canlyniadau addysg a chyflogaeth, gan gynnwys trosglwyddo
  • datblygu gweithgareddau codi ymwybyddiaeth a deunyddiau ac adnoddau hyfforddi proffesiynol.

Rhagor o wybodaeth

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again