Tystysgrif 'Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth'

Croeso i Gynllun Tystysgrif Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth. Yn y rhan hon fe welwch gyflwyniad i Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth a rhywfaint o gyngor ar sut y gallwch chi helpu.

Mae dwy elfen i'r cynllun hwn: gwylio ein ffilm hyfforddi “Beth yw Awtistiaeth?”; a chyrchu'r adnoddau e-ddysgu, lle gallwch chi lawrlwytho'r PowerPoint neu PDF ar waelod y dudalen hon.

Ar gyfer pwy mae’r ffilm hyfforddi “Beth yw Awtistiaeth”?

Dyluniwyd y ffilm i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth.

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn gweithio i gadw eu hadnoddau a’u hiaith wedi’i ddiweddar ac yn gyfredol er mwyn adlewyrchu beth y dymuna pobl awtistig i bobl niwro-nodweddiadol ddeall am awtistiaeth, ac mae diweddaru’r cynllun hwn yn un enghraifft o hyn.

Am beth mae’r ffilm yn sôn?

Mae’r ffilm yn dilyn tri unigolyn awtistig - Amara Tamblyn, Rhiannon Lloyd-Williams ac Osian Harries - wrth iddynt archwilio beth mae eu hawtistiaeth yn ei olygu iddynt hwy, gan gynnwys: cyfathrebu cymdeithasol, patrymau ac arferion; profiad synhwyraidd; a sut i wella pethau.

Mae’r ffilm hefyd yn cynnwys llais proffesiynol y Seicolegydd ymgynghorol, Dr Elin Walker Jones.

 

                                    

Mae'r cynllun yn gwobrwyo'r rhai sy'n dysgu rhywfaint am Awtistiaeth ac mae wedi’i anelu at bob oed a gallu.

Ar ôl edrych ar yr adnoddau gofynnir ichi roi'ch manylion. Defnyddir y wybodaeth hon i fonitro'r defnydd o'r cynllun ledled Cymru o fewn busnesau, sefydliadau a gwasanaethau

Ar ôl rhoi'ch manylion, gofynnir ichi ateb cyfres o 20 cwestiwn. Os byddwch yn llwyddo i ateb pob un o'r 20 cwestiwn yn gywir, bydd tystysgrif wedi'i phersonoli yn cael ei chreu i chi ei lawrlwytho. Os rhowch chi ateb anghywir, cewch chi gyfle i roi cynnig arall.

I agor y cynllun, cliciwch ar y linc gwyrdd isod:


I weld y sefydliadau sy’n Ymwybodol o Awtistiaeth ac wedi cwblau’r cynllun yn llwyddiannus, neu os ydi eich sefydliad eisiau cymryd rhan, cliciwch ar y linc isod:  

www.ASDinfoWales.co.uk/asd-aware-organisations

 


Cyflwyniad i Awtistiaeth

(PowerPoint .pptx)

Cyflwynaid i Awtistiaeth

(PDF)

 

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again