Newyddion

Fel rhan o Wythnos Gofalwyr eleni, mae’r Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cydnabod rôl nodedig rhieni a gofalwyr plant...

Dyddiad postio 14/06/2019

Mae system sy'n helpu gweithwyr proffesiynol i sylwi ar arwyddion awtistiaeth mewn plant wedi ennill ‘Dewis y Bobl' yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd. Gweithiodd...

Dyddiad postio 04/06/2019

Mae system sy'n helpu gweithwyr meddygol proffesiynol i nodi arwyddion awtistiaeth mewn plant wedi ennill gwobr ar gyfer arloesedd. Mae Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) yn gyflwr...

Dyddiad postio 16/05/2019

Mae CLlLC yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gwybodus i ymuno â'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Bydd y swydd yn cynnwys ymchwilio i’r offer;...

Dyddiad postio 18/04/2019

Mae sefydliadau CLlLC a Data Cymru wedi llwyddo i gyrraedd statws ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ yn dilyn cwblhau rhaglen o hyfforddiant gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol. Er mwyn i...

Dyddiad postio 09/04/2019

Llawer mwy o newyddion...

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again