Newyddion

Mae CLlLC yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gwybodus i ymuno â'r Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Bydd y swydd yn cynnwys ymchwilio i’r offer;...

Dyddiad postio 04/12/2018

CWRS E-DDYSGU YMWYBYDDIAETH O OFALWYR Mae Gofal Cymdeithasol Cymru a GIG Cymru wedi cyd-ddatblygu'r Cwrs E-ddysgu Ymwybyddiaeth o Ofalwyr. Bydd y cwrs yn helpu cynyddu dealltwriaeth ac...

Dyddiad postio 05/11/2018

Pleser i Wasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru oedd croesawu Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething i’w sesiwn galw heibio yng Nghanolfan Byd...

Dyddiad postio 05/11/2018

Mae ffilm at ddibenion hyfforddi a wnaed yng Nghymru yn cael ei ail-lansio'n swyddogol heddiw mewn cydweithrediad arloesol â phedair o wledydd Ewrop. Nod y ffilm yw codi...

Dyddiad postio 27/09/2018

Mae mwy o ysgolion Cymru yn cael ei hannog i gymryd rhan yn rhaglenni ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’, sydd wedi eu anelu at godi ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc am awtistiaeth. Bwriad...

Dyddiad postio 25/09/2018

Llawer mwy o newyddion...

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again