Diweddariad o’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig

Dywedodd y Cyng. Huw Davies, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

“Mae CLlLC yn croesawu cyhoeddi Diweddariad o’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig sy’n pwysleisio’r ymrwymiad i wneud cynnydd gwirioneddol ac arwyddocaol yn y gwasanaethau, gofal a’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl ag awtistiaeth yng Nghymru. Fel sefydliad, rydym yn falch o fod yn gyfranwyr allweddol tuag at lwyddiant a gyflawnwyd o ganlyniad i’r cynllun gweithredu blaenorol, a byddwn yn parhau i sicrhau fod Cymru yn arwain y ffordd trwy gefnogi datblygu gwasanaeth awtistiaeth integredig newydd.”

Mae’r Cynllun yn amlinellu amcanion i:

  • gyflwyno amser aros targed o 26 o wythnosau o’r adeg pan fydd plentyn ag awtistiaeth yn cael ei atgyfeirio hyd at yr apwyntiad cyntaf
  • gweddnewid y cymorth addysg ar gyfer plant ag anhwylder y sbectrwm awtistig
  • gweithredu llwybr asesu cenedlaethol ar gyfer plant
  • gwella cyfleoedd cyflogaeth i unigolion ag awtistiaeth
  • cefnogi sefydliadau i ddod yn gyfeillgar i awtistiaeth
  • codi ymwybyddiaeth o wybodaeth ac adnoddau.

I weld y Diweddariad o’r Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau’r Sbectrwm Awtisig a’r Cynllun Cyflwyno ASA sy’n cyd-fynd ag ef, cliciwch ar y dogfennau isod.

Rhagor o wybodaeth

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again