Gwobr Dysgu gydag Awtistiaeth i Leoliadau Blynyddoedd Cynnar

Mae’r Rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yn ffordd o godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am anghenion disgyblion awtistig trwy’r lleoliad cyfan.  Gallwch chi gyflwyno cais am eich gwobr trwy lenwi’r ffurflen isod gan ofalu bod;

  • yr holl staff Blynyddoedd Cynnar wedi cwblhau’r cynllun tystysgrif i staff;
  • yr holl staff cefnogi eraill (gan gynnwys staff gweinyddu ac arlwyo) wedi cwblhau’r Cynllun ‘Ymwybodol o ASA’;
  • y rhan fwyaf o blant wedi gwylio ‘Teifi a’i Ffrindiau’
  • arferion wedi newid yn y lleoliad blynyddoedd cynnar

Rydym yn gallu gwirio faint sydd wedi cwblhau’r cynlluniau yn eich lleoliad.  Os yw digon wedi gwneud hynny, byddwn ni’n cyhoeddi eich tystysgrif ac yn ychwanegu enw’r lleoliad at ein cronfa ddata.

 

I weld pa leoliadau sydd wedi cwblhau'r rhaglen Dysgu gydag Awtistiaeth, cliciwch YMA.

Dilysu: Teipiwch y gair CAP yn y blwch:

Thank you for completing Aware Schools application form.

Your application is currently being processed, once completed you will receive your Aware Schools certificate.

Rhagor o wybodaeth

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again