Cyflwyniad i Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig ar gyfer Staff Tai

Nod y cynllun yw helpu staff i gynyddu eu hymwybyddiaeth a’u dealltwriaeth o anghenion unigolion awtistig. Gallwch weld y cyflwyniad PowerPoint e-ddysgu neu’r dogfennau PDF trwy glicio ar y dolenni isod:

PowerPoint

PDF

 

Ar ôl gweld y deunydd e-ddysgu, dilynwch y ddolen isod i ymuno â’r cynllun tystysgrif. O fewn y cynllun, gofynnir i chi ateb cyfres o 20 cwestiwn.  Os atebwch chi’r cyfan yn gywir, fe fydd tystysgrif i’w llwytho i lawr a’i hargraffu.  Os rhowch chi ateb anghywir, cewch chi gyfle arall. Gofynnir i chi roi rhai manylion personol ar gyfer monitro faint o bobl sy’n defnyddio’r cynllun trwy Gymru gyfan.

I ateb y cwestiynau, dilynwch y ddolen hon: 

Cyflwyniad i Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig ar gyfer Staff Tai


Dod yn sefydliad / gwasanaeth sy’n ymwybodol o ASA

Os hoffech gofrestru i ddod yn wasanaeth sy’n ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ a derbyn tystysgrif sefydliad / gwasanaeth sydd wedi’i phersonoli, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael yma:

Cais am Statws Sefydliad sy’n Ymwybodol o ASA

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again